Станом на 20 серпня за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження   показники мікробіологічної забрудненості річкової води є наступними

  • по р. Сухий Кагамлик, пляж у районі парку Кагамлицький –  початок пляжу  6200 , кінець пляжу – 6200, при цьому допустиме значення – 5000.
  • р. Дніпро, Центральний пляж – індекс ЛКП початок пляжу  6200, кінець пляжу 5 000 (допустиме значення – 10 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.