Питання про заробітну плату, час її видачі та об’єм часто постають на будь-якій роботі. Проблема оплати  або так бимовти недопрацювання цього питання часто спричиняють конфлікти у працівників того чи іншго підприємтва. Сьогодні, на зборах трудового колективу комунального підприємства “Теплоенерго” також постало це питання, про що детальніше у сюжеті.