За попередніми санітарно-мікробіологічного дослідження від 30 липня,  показники мікробіологічної забрудненості річкової води є наступними:

  • по р. Сухий Кагамлик, пляж у районі парку Кагамлицький – початок пляжу  1 300, кінець пляжу – 1 300, при цьому допустиме значення – 5000.
  • р. Дніпро, Центральний пляж – індекс ЛКП початок пляжу 2 300, кінець пляжу 2 300 (допустиме значення – 10 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми