За результатами національного рейтингу університетів «Топ-200 Україна 2021», Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського посів 42 місце серед 200 закладів вищої освіти України – і  перше місце серед вишів Полтавщини.

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» наразі презентував п’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти  – «Топ-200 Україна 2021».

Зазначимо, що першу позицію у цьому рейтингу посідає  Київський національний університет ім. Т.Шевченка, а останню сходинку займає Харківська державна зооветеринарна академія.

У «Топ-200 Україна 2021» виші оцінюються за такими видами діяльності:

– академічна, міжнародна та науково-видавнича діяльність;

– цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях;

– оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів;

– якість представлення та популярність ЗВО в Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників;

– навчально-наукова робота;

– винахідницька діяльність;

– привабливість університету для абітурієнтів.

При складанні персонального рейтингу кожного університету враховувались його показники у рейтингах Scopus; QS; Webometrics; UniRank; Nature Index тощо. Також оцінювались показники участі ЗВО в програмах Erasmus+ Європейського Союзу (КрНУ бере активну участь у цій програмі).