Нещодавно, трьом студентам Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, а саме: Данило Ващенко, Ольга Дьоміна та Наталія Писаренко отримали  академічну стипендію Президента України.

Стипендія призначається найкращим студентам за визначні успіхи у навчанні і науковій діяльності. Стипендіати з КрНУ відповідають цим вимогам
Наталія Писаренко – магістрант першого року навчання факультету економіки та управління, староста групи ЕК-20-1м, член студентської ради. Починаючи з 2018 року, бере активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, а також у наукових конференціях. Зокрема на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році представила роботу «Оцінка фінансової безпеки підприємств». Також у 2020 році Наталія брала участь у кількох наукових конференціях, зокрема у V Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» (Київ);  Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення» (Харків); V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Стратегічно-іноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації» (Кременчук) тощо

Ольга Дьоміна – студентка 4 курсу, група Е-17-1 (ЕС), Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ. Ольга – член товариства молодих учених університету, активна учасниця  наукових семінарів кафедри САУЕ та ІЕЕСУ. Брала участь у ХІХ  Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження  в електротехнічних  системах. Наука, освіта і практика» (2020р.). Крім хисту до наукової діяльності, має хист до волонтерства – щороку як волонтер працює на благодійних заходах  «Серце до серця» та «Святий Миколай дітям».

Данило Ващенко – студент 4 курсу, група МН-17-1, факультет економіки та управління КрНУ. Відмінник і активний учасник студентського життя, заступник старости групи та член студентської ради факультету.  З 2018 року бере активну участь у наукових конференціях та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Має опубліковані в співавторстві статті – «Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища» (Студентський науковий вісник Хмельницького національного університету) та «Застосування менторингу для стимулювання працівників підприємств» (Студентський науковий вісник Луцького національного технічного університету).